All posts by admin

Nefunkční parameter id FWS

V našem systému používáme společnou CO area pro 4 různé země. Pro správnou funkci výběru měny účtování v mosulu CO mají uživatelé nastaven parametr FWS (transakce SU3) pro danou měnu dle státu.

Problém nastal po upgrade na EHP7 , kdy tento parametr nebyl systémem akceptován. byla nalezena chyba programu SAP v include LK23F1F2B na řádku 72.

 

 get parameter id ‘FWS’ field ld_waers.

Program include jeste hledá znovu měnu a následně stanoví měnu dle CO aera

 if ld_waers is initial and cs_rk23fwaers is initial or##
*\              ( id_actual_line = 1 and cs_rk23f-waers is initial ).

Tato podmínka je v podstatě splněna vždy , proto je vždy uživatelsky definovaná měna opět přepsána na měnu CO area.

Zaregistroval jsem objek na OSS a změnil kod.

 if  ld_waers is initial and cs_rk23fwaers is initial .

Nyní to funguje korektně. Sap note 1090551 v tento moment nebyla ještě uvolněna.

 

 

Vytvoření skupiny zakázek PM

Po implementaci modulu Pm vyvstal požadavek založení skupiny PM zakázek (transkace KOH1, KOH2) pro následný reporting nákladů v transakci S_ALR_87012998. Úkol se zdál poměrně snadným, ale …

Ve standardu sapu by bylo potřeba neustále zadávat nové a nové zakázky do skupiny takázek v dané hierarchii. Toto nebylo možné aplikovat, protože zakázky různých druhů mají společný interval a skupina zakázek se zakládá pomocí uvedení seznamu zakázek. Toto je uživatelsky neudržitelná věc. Navíc požadavek byl, aby se zakázky zakládaly ve vazbě na vybavení.

Continue reading

Sales order item costing

There was a task to cost SD order item based on releted purchase order item. No problem..set costing variant with the user exit. There You can search for related PO item via EKKN table. If found, use the value from PO item , recalculate to basic unit . Done.

But…

Purchase order is not created immediatelly in the same period. It may take week or two to have PO item created. I checked first what is the average percentage of material cost. the result was that is about 70% of planned revenue.  So item is costed then with this value , 70% of planned revenues. Then there is a zreport, which shows if Po item exists. If PO item exists, zreport recost the SD order item via batch input .

 

Positive result of the solution: quite small diferencies in planned costs before real PO is created and SD items costed correctly based on existing PO. It can not be costed from material master data, cause average price in material master data is almost zero. If customer “e” stock is in use, sysetm does not update the value of material average price. There is mostly customer “E” stock, and they are getting different discounts for different sales order from their vendor. That is why other type of valuation can not be used.

This solution tok about two months of experiments. If you want to be successful, You need to focus on transactions to be used and correct timing and respect the process.

 

K_BALANCE_GET

This function module is very useful, when you want to check current (or historical) ballance of costs and revenues of any cost object, not settled based on the settlement rule.

You need just determine OBJNR from tables AUFK (co orders), VBAP (SD orders) and PROJ(projects)  for particular co object.

I have used that in zreport which shows those ballances for SD orders or production orders after the closing operation are done on the end of the month. It should be in fact zero ballance, when overhead calculation, result analyse and the settlement is done.

'K_BALANCE_GET' "
 EXPORTING
  objnr =           " onr00-objnr
*  wrttp = '04'        " cosp-wrttp
*  versn = '000'        " cosp-versn
*  bis_gjahr =         " cosp-gjahr
*  bis_perio =         " coep-perio
 IMPORTING
  saldo_k =          " cosp-wkg001
  saldo_o =          " cosp-wog001
  saldo_v_k =         " cosp-wkg001
  saldo_v_o =         " cosp-wog001
  . " K_BALANCE_GET

 

wrttp with value ’04’ means actual postings.

bis_gjahr and bis_perio are parameters used when You need to see that balance for different periods, even current ballance is zero .