Category Archives: PM

Vytvoření skupiny zakázek PM

Po implementaci modulu Pm vyvstal požadavek založení skupiny PM zakázek (transkace KOH1, KOH2) pro následný reporting nákladů v transakci S_ALR_87012998. Úkol se zdál poměrně snadným, ale …

Ve standardu sapu by bylo potřeba neustále zadávat nové a nové zakázky do skupiny takázek v dané hierarchii. Toto nebylo možné aplikovat, protože zakázky různých druhů mají společný interval a skupina zakázek se zakládá pomocí uvedení seznamu zakázek. Toto je uživatelsky neudržitelná věc. Navíc požadavek byl, aby se zakázky zakládaly ve vazbě na vybavení.

Continue reading