Vytvoření skupiny zakázek PM

Po implementaci modulu Pm vyvstal požadavek založení skupiny PM zakázek (transkace KOH1, KOH2) pro následný reporting nákladů v transakci S_ALR_87012998. Úkol se zdál poměrně snadným, ale …

Ve standardu sapu by bylo potřeba neustále zadávat nové a nové zakázky do skupiny takázek v dané hierarchii. Toto nebylo možné aplikovat, protože zakázky různých druhů mají společný interval a skupina zakázek se zakládá pomocí uvedení seznamu zakázek. Toto je uživatelsky neudržitelná věc. Navíc požadavek byl, aby se zakázky zakládaly ve vazbě na vybavení.

Řešení:

vytvořil jsem report na základě tabulky AFIH, kde je spojení mezi zakázkou PM a vybavením.

Skupina zakázek je pak tvořena dvěma kroky.

1. Vytvoření struktury  pomocí modulu  FM called K_GROUP_REMOTE_GENERATE

CALL FUNCTION 'K_GROUP_REMOTE_GENERATE' "Create or change CO hierarchy
* EXPORTING
*  language =         " sy-langu   Language of text
*  top_node_only = SPACE    " sy-datar   Create top node only
*  tolerate_ambiguity = SPACE " sy-datar   'X': No uniqueness check
 IMPORTING
  return =          " bapiret2   Error
 TABLES
  it_sethier =        " sethier_co  Hierarchy table
*  it_setval =         " setval_co   Hierarchy value
  . " K_GROUP_REMOTE_GENERATE

 

tabulka sethier_co je plněna reportem.

 

2.Naplnění skupin a poskupin pomocí  FM  K_GROUP_CREATE

 

CALL FUNCTION 'K_GROUP_CREATE' "
 EXPORTING
  setid =           " setid
*  overwrite_mode = '1'    " xflag
*  via_popup = 'X'       " xflag
*  show_changed_group = 'X'  " xflag
 TABLES
  setmasters =        " rgsbv
 EXCEPTIONS
  WRONG_SETCLASS = 1     "
  CO_AREA_ERROR = 2      "
  WRONG_CH_OF_ACCOUNTS = 3  "
  SET_ERROR = 4        "
  GENERATE_ERROR = 5     "
  OVERWRITE_FORBIDDEN = 6   ".
Pole setid je tvořeno typem skupiny (0103 – interní zakázka ) a názvem skupiny. napčíklad skupina zakázek je PM_ORDER potom setid = 0103PM_ORDER

Funguje to celé tak, že se vždy skupina nejprve smaže a nově vygeneruje před spuštěním reportu, například S_ALR_87012998 .