Category Archives: CO

Nefunkční parameter id FWS

V našem systému používáme společnou CO area pro 4 různé země. Pro správnou funkci výběru měny účtování v mosulu CO mají uživatelé nastaven parametr FWS (transakce SU3) pro danou měnu dle státu.

Problém nastal po upgrade na EHP7 , kdy tento parametr nebyl systémem akceptován. byla nalezena chyba programu SAP v include LK23F1F2B na řádku 72.

 

 get parameter id ‘FWS’ field ld_waers.

Program include jeste hledá znovu měnu a následně stanoví měnu dle CO aera

 if ld_waers is initial and cs_rk23fwaers is initial or##
*\              ( id_actual_line = 1 and cs_rk23f-waers is initial ).

Tato podmínka je v podstatě splněna vždy , proto je vždy uživatelsky definovaná měna opět přepsána na měnu CO area.

Zaregistroval jsem objek na OSS a změnil kod.

 if  ld_waers is initial and cs_rk23fwaers is initial .

Nyní to funguje korektně. Sap note 1090551 v tento moment nebyla ještě uvolněna.

 

 

Vytvoření skupiny zakázek PM

Po implementaci modulu Pm vyvstal požadavek založení skupiny PM zakázek (transkace KOH1, KOH2) pro následný reporting nákladů v transakci S_ALR_87012998. Úkol se zdál poměrně snadným, ale …

Ve standardu sapu by bylo potřeba neustále zadávat nové a nové zakázky do skupiny takázek v dané hierarchii. Toto nebylo možné aplikovat, protože zakázky různých druhů mají společný interval a skupina zakázek se zakládá pomocí uvedení seznamu zakázek. Toto je uživatelsky neudržitelná věc. Navíc požadavek byl, aby se zakázky zakládaly ve vazbě na vybavení.

Continue reading